थबाङ गाउँपालिकाकाे वेबसाइटमा तपार्इहरूलार्इ स्वागत छ । हाम्राे फेसबुक तथा टुविटर पेज लाइक गर्न नभुल्नु हाेला ।

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

थबाङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा विभिन्न पदहरुमा करार सेवाबाट पदपुर्ति गर्नुभएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र माग बमोजिम विवरण भरी दरखास्त दिनुहुन जानकारी गराइन्छ । 

वास योजना छनौट सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages