FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

रोजगार संयोजक तथा कार्यालय सहयोगीको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

थबाङ गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि) उत्खनन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

ब्लक विकास क्षेत्र निर्धारणको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।