FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

थबाङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा विभिन्न पदहरुमा करार सेवाबाट पदपुर्ति गर्नुभएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र माग बमोजिम विवरण भरी दरखास्त दिनुहुन जानकारी गराइन्छ । 

Pages