FAQs Complain Problems

८०/८१

नश्ल सुधारका लागि बोयर बोका वितरण ।

थबाङ गाउँपालिका वडा नं २ को आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत वोयर बोका खरिद वितरण कार्यक्रम मिति २०८० चैत्र २७ गते कृषकहरुलाई छनौट गरी वितरण गरिएको छ ।

 

छोटोसूचि प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।